Rådgivning

Funderar du kring hur du skall kunna skapa en lönsam utveckling i ditt redan verksamma företag eller är du just i fasen att starta upp ett företag?

 

Vi kan med vår erfarenhet och kunnande erbjuda dig kompetent strategisk rådgivning kring företags- och affärsutveckling. Naturligtvis kan vi även erbjuda dig kompetent rådgivning kring allehanda frågor som generellt rör företagande.

Du kan känna dig trygg i rådgivningsrelationen med oss. Vi är ett fristående och oberoende företagskonsultföretag som i rådgivningen alltid ser till kundens situation och till kundens bästa intresse.

 

 

Operativa tjänster

En del av Cordinera AB:s verksamhet är att kunna gå in som operativ resurs till företaget, t ex som processledare för att företagets planer eller projekt skall kunna förvekligas.

 

Vi arbetar med tydliga mål i alla våra uppdrag och vi tar oss an både kortare och längre uppdrag. Tyngdpunkten har för oss legat på uppdrag inom områdena strategi-, affärs- och organisationsutveckling.

Genom att ha varit verksam som företagskonsult under många år så har vi också kunnat skaffa på oss ett gediget kunnande om vilka problem och utmaningar som företag kan möta i olika utvecklingsfaser och hur man kan hantera och lösa dessa på bästa sätt.

De erfarenheter vi erhållit från genomförda uppdrag har naturligtvis också löpande bidragit till vår egen kompetensutveckling. Förvärvade kompetenser som vi nu kan använda för att hjälpa just ditt företag.

 

 

Utbildning

Ett företags kompetensprofil måste vara sådan att företaget samlat har de resurser och kompetenser som krävs för att lösa företagets uppgifter och kunna nå målen i affärsplanen.

 

Vi kan erbjuda er processhjälp med genomförandet av en kompetensanalys med fokus på organisationens kompetens och med målet att identifiera och värdera de kompetensglapp som finns gentemot den önskade kompetensprofilen som företaget har för framtiden.

Vi kan också erbjuda er företagsanpassade utbildningar utifrån ert behov. Organisations-utveckling och ledningsgrupputveckling är exempel på utbildningar som vi genomfört.

 

 

Anpassade tjänster

Utöver uppdrag till företag och företagare så utför vi även anpassade tjänster och uppdrag till andra näringslivsintressenter. Några exempel på genomförda uppdrag är, driftansvarig för projekt, processledare vid dialogseminarier, utredningar, bedömningar, yttranden.

 

 

Cordinera AB

Cordinera AB verkar sedan 1998 som en fristående och oberoende företagskonsult för företag och näringslivsintressenter.

Våra kunder finns i de flesta branscher och är företrädesvis mindre eller medelstora företag men kan även vara olika näringslivsintressenter. Vi är lokaliserade i Luleå, men vi åtar oss naturligtvis uppdrag utan geografisk begränsning.

Cordinera AB erbjuder dig och ditt företag företagskonsulttjänster grundat på stor och bred erfarenhet och ett långt praktiskt kunnande.

 

Vårt fokus har varit att hjälpa våra kundföretag med strategiutveckling, ledningsutveckling och kompetensutveckling. Vi har över åren också utvecklat egna processverktyg som vi vet fungerar och säkrar ett bra resultat i den process som företaget valt att gå igenom.

 

 

Kontakt

 

För information och frågor kontakta företagskonsult;

Lars Sundberg

Mobil 070-5573349

Mail lars.sundberg@cordinera.com

//2019-01-28

Lars Sundberg, ägare av Cordinera AB

Lars har varit verksam som företagskonsult i mer än tjugo år, huvuddelen av den tiden som egen företagare.

Lars har även varit verksam inom bankvärlden i ledande befattningar.

Cordinera AB är ett litet men kompetent företag som är specialiserat på att handfast och effektivt kunna hjälpa sina kunder att förbättra konkurrenskraft och lönsamhet.

 

Cordinera AB har lång erfarenhet av att använda både allmänt etablerade och egna framtagna ”verktyg och modeller” som stödprocesser för att hjälpa våra företagskunder.

 

Cordinera AB:s viktigaste ”verktyg” är dock de verklighetsbaserade erfarenheter vi under många års företagskonsultverksamhet har skaffat oss när vi hjälpt våra kundföretag att lösa sina problem och  tillvarata sina möjligheter.

 

Cordinera AB etablerades 1998.